Reactie 32

Onze dochter L. was van baby af aan al snel en vaak boos. Vaak duurde een "boze periode" een paar dagen tot een week en dat herhaalde zich zo om de 2 a 3 weken. In zo'n periode was L. vaak tegendraads, boos, verdrietig en moeilijk te corrigeren. Als gezin hadden we geaccepteerd dat het zo was.

Nu L. dit schooljaar naar groep 3 van de basisschool ging werd al snel duidelijk dat haar "gedrag" moeilijkheden met zich meebracht in functioneren en leren op school. L. lag al snel achter betreft leren en haar boze buien zorgde voor een stoornis in haar sociaal functioneren. Na een gesprek op school met een†ondersteunend team was het†wenselijk dat er naar een oplossing gezocht kon worden.

Een advertentie in de krant over†Mirjamsmatrix sprak ons erg aan en zodoende hebben we een aantal sessies met onze dochter†bij Mirjam gevolgd.

Al direct na 2 sessies konden wij thuis al veranderingen merken in het gedrag van L.. Door een andere benadering van ons als ouders naar L. toe en alles wat†zij zelf had geleerd bij Mirjam kregen wij een dochter die steeds kortere en minder heftige boze periodes had. Na 4 sessies waren de boze periodes van L. zo goed als weg. L. is nu thuis een ander kind geworden. Vrolijk, open en bij af en toe boosheid beter te sturen/corrigeren. Een hele positieve verandering voor ons als gezin!

Op school duurde het wel even voordat de sessies, bij Mirjam, resultaat opleverden. Door samen met de juf en L. afspraken te maken en het informeren van de juf over een andere benadering naar L. toe†gaat het nu veel beter met L. op school. Haar boze buien op school zijn nu minder geworden en L. begint haar achterstand in leren wat in te halen.

De sessies bij Mirjam hebben we als zeer prettig en informatief ervaren. Mirjam is deskundig en kan de informatie goed overbrengen door ook veel voorbeelden uit de praktijk te nemen. Duidelijk voor ons is dat Mirjam veel ervaring heeft in de omgang met kinderen die 'probleemgedrag' vertonen. Mirjam heeft onze dochter in haar waarde gelaten en gerespecteerd. Dit was voor ons als ouders heel fijn om te zien. Het houden van de sessies gewoon aan de keukentafel waren prettig. Het geeft een gevoel van veiligheid en huiselijkheid.

Mirjam heeft ons ook nog geholpen met het "slaapprobleem" van onze dochter. Namelijk 's avonds niet willen slapen en sí morgens erg vroeg wakker. Het resultaat is nu dat L. 's avonds zonder moeilijkheden naar bed gaat en símorgens uit bed komt op de tijd die wij als ouders aan L. hebben aangegeven!

Na 4 sessies bij Mirjam hebben wij als ouders en school genoeg handvatten voor de omgang met L.. Bij problemen of vragen kunnen wij altijd Mirjam mailen en als we over een tijd toch nog een sessie willen heeft Mirjam aangegeven dat dat geen probleem is.

Mirjam, dank voor alles!!!